Χαρακτηριστικά.

Διαβάστε Περισσότερα

Κύριοι στόχοι του έργου:

Λειτουργίες που θα μετατρέψουν τα ακατέργαστα δεδομένα σε πολύτιμη γνώση.

Κατανόηση και μοντελοποίηση κατανεμημένων εργασιών ανάλυσης δεδομένων και εξόρυξης διαδικασιών, καθώς και δεδομένο-στρεφών εφαρμογών με στόχο τη δυναμική σύνταξη μοτίβων ανάπτυξης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου δεδομενο-στρεφούς περιβάλλοντος πραγματικού χρόνου, στοχεύοντας σε λειτουργίες δεδομένων και δεδομενο στρεφείς εφαρμογές.

Παροχή ενός Πολυεργαλείου Δεδομένων και ενός προσαρμοζόμενου Περιβάλλοντος Απεικονίσεων.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα του DIASTEMA: