Ημερομηνία υποβολής:

Ενότητα Εργασίας : Ε.Ε.1

Το παρόν έγγραφο έχεις ως βασικό σκοπό να παραθέσει και να αναλύσει ένα σύνολο διαφορετικών τεχνικών εννοιών και τμημάτων που σχετίζονται με το συνολικό στόχο της πλατφόρμας Diastema, αναλύοντας τόσο την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με προηγούμενες έρευνες και ερευνητικά έργα, όσο και τις σχετικές παρεχόμενες καινοτομίες της πλατφόρμας. Στη συνέχεια, ακολουθεί η περιγραφή των σεναρίων βάσει των οποίων θα υλοποιηθεί η λειτουργικότητα του Diastema, ενώ σύμφωνα με αυτά παρέχεται μια λίστα των λειτουργικών απαιτήσεων της πλατφόρμας του Diastema, όσον αφορά τις επιμέρους τεχνικές λειτουργίες που θα παρέχονται μέσω της πλατφόρμας. Ειδικότερα, αναπτύσσονται δύο (2) διαφορετικά σενάρια χρήσης της πλατφόρμας, και ακολουθώντας μία συγκεκριμένη μεθοδολογία εξάγεται ένα μεγάλο σύνολο τεχνικών απαιτήσεων για τις οποίες προσδιορίζεται η σημασία τους, η σημαντικότητά τους, η προτεραιότητά τους, οι συσχετίσεις τους, και η προθεσμία υλοποίησής τους. Το συγκεκριμένο παραδοτέο έχει ως σκοπό να αναπτύξει τις παραπάνω συνιστώσες, καθιστώντας το έγγραφο απαραίτητο για τη συνέχεια του έργου, καθώς αποτελεί τον βασικό παράγοντα για τον ορθό ορισμό και ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής.

Κατεβάστε το αρχείο