Πολυεργαλείο Διαστασιολόγησης και Μοντελοποίησης Εφαρμογών, Δεδομένων και Διαδικασιών.

Η χρήση του εργαλείου αυτού, παρέχει την ικανότητα ανάλυσης δεδομένων πάνω στην πλατφόρμα του Diastema.

Το Πολυεργαλείο Διαστασιολόγησης και Μοντελοποίησης είναι υπεύθυνο για τη σχεδίαση της ροής των δεδομένων από την διεπαφή με την οποία αλληλεπιδρά ο χρήστης, αλλά και την πρόβλεψη των απαιτούμενων πόρων της διαδικασίας που θα ακολουθήσουν. Μπορεί να χωριστεί σε τέσσερα στοιχεία τα οποία αναλαμβάνουν μια συγκεκριμένη υπηρεσία στη συνολική διαδικασία της μοντελοποίησης και πρόβλεψης. Τα στοιχεία αυτά είναι η Μοντελοποίηση Διεργασιών, η Αυτόματη Μοντελοποίηση, η Εργαλειοθήκη Δεδομένων και στο Πολυεργαλείο Διαστασιολόγησης.

Πιο αναλυτικά, η Μοντελοποίηση Διεργασιών παρέχει μια σαφή επισκόπηση των διαδικασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τις εφαρμογές των τελικών χρηστών, προσδιορίζοντας το σημείο έναρξης και τέλους αλλά και όλα τα ενδιάμεσα βήματα. Η Αυτόματη Μοντελοποίηση βοηθάει τους τελικούς χρήστες, κάνοντάς τους προτάσεις, όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες της εφαρμογής τους. Η Εργαλειοθήκη Δεδομένων, δεν αποσκοπεί στη μοντελοποίηση, αλλά στην παραμετροποίηση των επιμέρους διαδικασιών ανάλυσης δεδομένων. Δηλαδή, αποτελεί τους διάφορους αλγορίθμους που δίνονται σαν επιλογές στους χρήστες, που αφορούν Ανάλυση Δεδομένων, Μηχανική Μάθηση, Εξόρυξη Γνώσης κλπ. Το Πολυεργαλείο Διαστασιολόγησης είναι υπεύθυνο για την πρόβλεψη των πόρων που χρειάζεται μία εφαρμογή ενός χρήστη για την εκτέλεσή της. Η πρόβλεψη αυτή, βρίσκει τους πόρους που χρειάζονται, ώστε η εκτέλεση της εφαρμογής να γίνει όσο ταχύτερα είναι δυνατό για τις υποδομές που απαρτίζουν το Diastema. Μια ακόμα υπευθυνότητα του Πολυεργαλείου αυτού, είναι η ενορχήστρωση όλων των τρόπων εκτέλεσης κάθε διεργασίας που έχει μοντελοποίηση ο χρήστης στην Μοντελοποίηση Διεργασιών. Τέλος, το εργαλείο έχει την ικανότητα να δέχεται αξιολογήσεις από τους τελικούς χρήστες του Diastema. Στις αξιολογήσεις τους, οι χρήστες δίνουν έναν βαθμό σχετικά με την εμπειρία που έχουν με βάση την ταχύτητα της εκτέλεσης των εργασιών τους και με βάσει αυτόν τον βαθμό το εργαλείο ανανεώνει τις παραμέτρους των μελλοντικών προβλέψεων του.

Σχετικές αναρτήσεις