Σχετικά με το Diastema.

Το Diastema έρχεται να λύσει την ανάγκη των τεχνολογιών μεγάλων δεδομένων , παρέχοντας τα “Δεδομένα ως Υπηρεσία”. Με πρωταρχικό στόχο την έξυπνη αλλά και την αποτελεσματική χρήση πόρων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του, το Diastema μετατρέπει τα ακατέργαστα δεδομένα σε πολύτιμη γνώση. Η επίτευξη όλων αυτών θα γίνει μέσω μιας σειράς ενεργειών λήψης αποφάσεων, ανάλογα με τις απαιτήσεις των δεδομένων της εκάστοτε περίπτωσης.

Στρώματα υλοποίησης.

Διεπαφή χρήστη

Οι επιστήμονες δεδομένων εφαρμόζουν απαιτήσεις των δεδομένων τους, αλλά και τους περιορισμούς τους.

Οπτικοποίηση

Θα ξεπερνά την απλή αναπαράσταση των δεδομένων , οδηγώντας σε προσαρμόσιμες απεικονίσεις.

Δεδομένα ως υπηρεσία

Τεχνικές ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών μηχανικής μάθησης.

Μοντελοποίηση

Πρόβλεψη των απαιτούμενων υπηρεσιών δεδομένων, των απαιτούμενων πόρων και χαρτογράφηση διαδικασιών.

Τα θεμέλια του έργου

Χρήση containers για τις τεχνολογίες επεξεργασίας δεδομένων αλλα και τις βάσεις δεδομένων.

Μία πλήρης «στοίβα» (full stack) που διευκολύνει τις ανάγκες των δεδομένων και εφαρμογών.

Αρχιτεκτονική Έργου:

architecturev3
architecturev3

Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται: