Το Diastema εκτελεί δύο πιλοτικές περιπτώσεις οι οποίες καλύπτουν διαφορετικά πεδία. Τα αποτελέσματα αξιολογούνται σε ετερογενή περιβάλλοντα, καταδεικνύοντας την εφαρμοσιμότητα και την επαναχρησιμοποίηση των ανεπτυγμένων μοντέλων και εργαλείων σε διαφορετικούς τομείς.

Healthcare

Digital Shipping

Αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης.

Σύγχρονες λειτουργίες επικοινωνίας και δικτύωσης, ιατρική παρακολούθηση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, καθώς και μηχανισμούς 24ωρης επίβλεψης με την χρήση έξυπνων φορητών συσκευών.

Σενάριο χρήσης: BioAssist

Αποτελεσματική διαχείριση της ψηφιακής ναυτιλίας.

Ολοκληρωμένη διαχείριση των πόρων της ναυτιλίας, με την συλλογή και ανάλυση δεδομένων όπως τα καιρικά φαινόμενα, η διακίνηση φορτίων, η κατανάλωση καυσίμων, η προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα η λειτουργία του πλοίου.

Σενάριο χρήσης: METIS