Υπεύθυνο για τη διαχείριση και την εκτέλεση διεργασιών που δημιουργούνται από τους χρήστες.

Πρόκειται για τις υπηρεσίες οι οποίες θα εκτελούνται με τη βοήθεια του συστατικού στοιχείου Deployment Module του επιπέδου Πραγματοποίησης. Σε αυτό το συστατικό στοιχείο, περιέχονται οι αλγόριθμοι ανάλυσης, τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης και εξόρυξης δεδομένων, με τη βοήθεια σύγχρονων εργαλείων για την επίτευξη της οριζόντιας κλιμάκωσης των μεγάλων διεργασιών που θα επιθυμεί ο τελικός χρήστης να εκτελέσει για την ανάλυση των δεδομένων του. Η Runtime Engine, θα λειτουργεί μέσω της βοήθειας των στοιχείων του επιπέδου της Πραγματοποίησης, για την αυτοματοποίηση της κλιμάκωσης, αλλά και της σωστής διαχείριση της Μηχανής αυτής.

Η Μηχανή Εκτέλεσης αποτελεί ένα από τα πιο βασικά τμήματα της αρχιτεκτονικής καθώς είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την εκτέλεση διεργασιών που δημιουργούνται από τους χρήστες.

Κάθε διεργασία, μετά τη δημιουργία της από τους χρήστες θα τρέχει πάνω σε μια υπηρεσία που παρέχει δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων, η οποία βασίζεται στις μηχανές εκτέλεσης του Apache Spark και του Tensorflow. Ο λόγος που γίνεται χρήση αυτών των μηχανών  εκτέλεσης είναι γιατί είναι αρκετά μελετημένες και έχουν δοκιμαστεί εις βάθος για τις επιδόσεις τους αλλά και τις δυνατότητες παραλληλίας τους.

Οι δυνατότητες της οριζόντιας κλιμάκωσης των ροών εργασίας της Μηχανή Εκτέλεσης, θα βασίζονται στη συμφωνία της με το επεξεργαστικό σύμπλεγμα του υπολογιστικού νέφους της πλατφόρμας Diastema, με σκοπό τους πιθανούς νέους πόρους που μπορεί να απαιτεί μία εκτελούμενη εργασία εντός αυτής. Εν’ τέλει, η Μηχανή Εκτέλεσης θα έχει την ικανότητα να κλιμακώνεται όσο χρειάζεται, ανάλογα τη χρήση της.

Παράλληλα, το Diastema θα παρέχει μια μηχανή επεξεργασίας και φόρτωσης ροών δεδομένων, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί τη μηχανή ανάλυσης συνεχώς με νέα δεδομένα, απαραίτητα για την καλύτερη εκπαίδευση και παραμετροποίηση μοντέλων μηχανικής μάθησης.

Σχετικές αναρτήσεις